۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه


عدد 7 که خودش به خودی خود عددی است مقدس... ولی 7 فروردین تولد توست عمو خسرو. تولدت مبارک!