۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه

گاهی برا چند ثانیه بهم خیره میشی
و نگاهت مملو از نگرانی و دلشوره ست
باور کن درکت می کنم
دوست داشتنت رو
و "هلو" گفتنت رو
فقط بهم اعتماد کن