۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه


این روزا صدات خیلی حزن آلود و غمگین شده، هر چند سعی میکنی بروز نداری و قوی باشی.نگرانیت که تو صدات موج میزنه کاملا قابل درکه.می خوام اعتراف کنم مامانتو خیلی دوست دارم...چون تو رو بدنیا آورده