۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه
ممنونم
وقتی به اون روزای خیلی سخت فکر میکنم، به دوران بیماریم، به عملم، به روزایی که داشتم از درد میمردم و تو خونه افتاده بودم، به کنکور دادن و چند بار مصاحبه رفتن ... و الان که سالمم و میتونم راه برم و رشته ای که میخواستم، قبول شدم....مطمئنم بدون وجود تو، من تنهایی تواناییشو نداشتم
امیدوارم قدرشناس باشم