۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

همیشه ترسیدم. می ترسم یه روز با نبودنش غافلگیرم کنه...به چی میشه اعتماد کرد؟ رو چی میشه حساب کرد؟ این دوتا سوال خیلی وقتا دلیل اختلال ترافیک ذهنی منه
برا همینه خودم همیشه زودتر تمومش میکنم تا اون یه روز بهت زده نشم، نابود نشم. تموم کردنش خیلی سخته روزهاست که دارم سعی می کنم به قانع کردم خودم تا اون روز نرسیده

+

وای که امید، نا امیدانه و گنگ وار سوسو میزنه