۱۳۸۸ مرداد ۲۸, چهارشنبه

ببین مساله
خوش تیپ
خوش پوش
خوش قد و هیکل
خوش رو
خوش بو
ث.ک.ث.ی
پولدار
بودن یا نبودن نیست
مساله شعور داشتن یا نداشتن است
شعور اینکه خودت رو به نفهمی نزنی
شعور اینکه دائم، کفه ترازو رو تجسم نکنی برا سبک و سنگین کردن
شعور اینکه فقط با مغزت فکر کنی نه با اندام دیگه ت
.
.
.
مخاطب می تونه هر کسی باشه