۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

مرد مهربون دوستداشتنی و در عین حال اوا نبودن٬ همونقدر سخته
.
که
.
زن ناز دوستداشتنی بی عشوه بودن!