۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبهمیدونین راستش یه جور پوچیه...
هی فقط بین من و تو و ما می چرخه این خبرها٬ حرفها٬ عکسها...
بعد فکر می کنیم چون خودمون دیدیم همه دیدن و فهمیدن
بعد می آیم بیرون...
آدمها رو...
همین عوام و بطن جامعه رو که می بینیم
می بینیم خیلی چیزها رو نمی دونیم
مثه اونها که خیلی چیزها رو نمی دونن
.
.
آدمها عوض که نمیشن
س.ب.ز و سرخ بهانه اس
مردم خسته ان