۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

همچنان دارم تو این دنیا پرسه می زنم
گاهی ناگهانی می رسم به روحم
باورم نمیشه
که هیچ هم ندارم...