۱۳۸۹ تیر ۱۶, چهارشنبه

نکبت


اسمی ست که من براش انتخاب کردم... یک مرد چاق ،شکم گنده،با قدی حدود 165 سانتی متر.شاید قطر هر کدوم از رون های پاش به 1 متر برسه! سفید رو و لپ گلی،با موهایی خرمایی،ابروهای پهن و تنک که تقریبا یه جورایی به هم پیوسته ست. لب بالا بسیار زشت ونازک که عقبتر از لب پایینش هست و پشت لبی بسیار پک وپهن.


خیلی تو ژشت و قیافه و کلاس هست و میخواد همه بهش محتاج باش یا مدیون و نمک گیر.بسیار بسیار عقده ای و بداخلاق و بد دهن. لهجه ای بسیار ضایع داره که با نفمهی معتقده اصلاتن تهرانی و بچه ناف فرمانیه است.


تو تصور من یه کامیون پر از زباله ست که برا خالی کردن خودش، کیسه های زباله ش رو تو خیابون و اطراف پخش می کنه!


.


.


این مشخصات آدمی ست که در آینده می خوام زیاد دربارش بنویسم