۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

با همه ی وجودم امیدوارم برآورده بشه