۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

اونقدر من و تو باهم خاطره ساختیم که گاهی به هرچی نگاه می کنم حضورتت رو درش می بینیم
هیچ وقت نگران این نمیشم که چرا خاطره ندارم
هیچ وقت
خاطر ه، حضور توست
و حضور تو لذت بخشترین و آرامش دهنده ترین نیروی دنیاست