۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

دارم به غوغایی که درونم ایجاد کردی فکر می کنم
نمی دونم خودت از وسعت و عمقش دقیقا خبر داری یا نه؟