۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

شب ها فقط به این امید می خوابم که فردا صبح از خواب بیدار نشم.