۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

حس می کنم زندگیم داره به صورت درام گونه ای تغییر می کنه. می تونم از پسش بر بیام؟