۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

همیشه فکر می کنم من از آن دسته آدم هایی هستم که همه چیز را سخت به دست می آورند و بابتش کلی حرص می خورند. برای هر چیزی که بخواهم بدستش بیارم باید هفت خوان رستم را رد کنم و کلی صبوری و متانت به خرج بدم. خیلی اوقات برای بدست آوردن چیزی به قدری سختی می کشم و زمان و عمرم را هزینه می کنم که وقتی به آن چیز می رسم شوق و ذوقم رو از دست دادم.

.

.

به خدا خسته شدم