۱۳۸۹ مهر ۱۶, جمعه

نمی دونم این حالت بی حسی و عدم واکنشی که اخیرا بهش دست پیدا کردم مزمن و موقتی است یا نه؟