۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه

بدتر از این نمی شود که آدم از فرط استرس، اضطراب و آشفتگی ذهن و خرابی روحیه ، بخواهد بخوابد و نتواند. یعنی خواستن برای خوابیدن برایش فقط در حد نیت کردن باقی بماند و مثل بعضی دوستان فیلسوف که نمی دانند چه مرگشان هست نباشد و دقیقا بداند چه مرگش هست که خوابش نمی برد.
.... سخته...
روزگار سختی هاست