۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم که "دوست داشتن" باعث بشه یه غذای خیلی معمولی اینقدر لذیذ مزه بده