۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه


آخی، امیدوارم این 2تا دوخمل، خوشانسی و استعداد پدر و مادرشون به ارث برده باشن...البته با تاخیر مبارکه!