۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

- اگر فقط به اندازه ی سر سوزن دوستم داشتی، اینی که الان هستم نبودم...گاهی فقط باید حسرت کشید
.
.
- یه مانتوی کبریتی بلوطی، بوی بدنت مثل چسب سه سال بهش چسبیده.از سه سال قبل افتاده تو کمد و محکوم به فناست
.
.
- اینکه غیر مستقیم حالیم می کنی نظری بهم داری رو کاملا می فهمم، ولی تو نمی فهمی که زن و بچه داری. کاش این نسبت فامیلی نبود که هر از گاهی دیده بشی.