۱۳۸۸ شهریور ۲, دوشنبه


گربه ای که بعد از غذا خوردن به پشت می خوابه و شکمشو هوا می کنه
گربه ای که به خاطر طراحی خاص گرافیکی که خدا اطراف دهنش پیاده کرده همه ی همسایه ها و اهل کوچه می شناسنش
گربه ای که شب ها می خوابه و صبح ها منو تا سر کوچه بدرقه می کنه که سالم از خیابون رد بشم
گربه ای که اگه یه روز تو حیاط دیده نشه، تمام شهرک رو برا پیدا کردنش بسیج می کنیم
گربه ای که بیشتر خر خر می کنه تا میو میو
بچه گربه ی 2 هفته ای یتیمی که الان یکسالش شده و پناهش حیاط خونه ی ماست و گاهی به راه پله سرک میکشه
پروفسور تولدت مبارک