۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه


چنگ زدن به روزهای آخر تابستون و سفر به زادگاه اجدادم