۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبه

ما دوست هستیم ولی از نوع رقیب کشRead more...

نمی دونم چی شد که یهو از دهن مبارکت تراوش کرد که میشه واحدهای دوره ی لیسانس رو با بعضی واحدهای فوق لیسانس معادل سازی کرد!!

میگن آدمایی که زیاد حرف میزنن بالاخره همه چیو لو میدن اینه ها