۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

اول مهر
دوست داشتن فصل پاییز همیشه برام سخت بوده، نهایت دوست داشتنم به دو هفته ی اول مهر ختم میشه. ماه های آبان و آذر که مخصوصا برای من بوی مرگ میده. هر کسی یه حسی داره، اینم احساسات منه
دوست داشتن فصل پاییز عشقی عجیب می خواد که من ندارم، شاید برای همین درک نکردم چرا به این فصل میگن "پادشاه فصل ها" ؟ ولی واقعا چرا؟