۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

می گن بمون
می گی نمیشه
.
.
و آن مرد رفت
.
.
آدم ها
بوی همدیگر
را نمی گیرند
مگر اینکه
رویاهای مشترک
داشته باشند
و
می دانی
که رویا
با آرزو
فرق دارد
.
.
آشیخ
حصر خانگی ت
تمام شد