۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

حس تنهایی و تنها موندن، بدترین حس دنیاست
نه اشتباه نکن ترس نداره
غم آلوده
حزن انگیزه!