۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه


حس خوشبختی
آره همون حس آرامش شاد
حس خیلی خوبیه
که کسی رو داشته باشی
که کنارش آروم بگیری
فرقی نداره
چه تو در آغوش او باشی
چه او در آغوش تو باشه
نه عادت نیست
حس مطبوع و ملایمی ست
دوست داشته شدن و
دوست داشتن
.
.
برای کسی که خودش میدونه